Aydın Art Journal 2020/12

Aydın Art Volume 6 Issue 12 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2020.612 

Soyut Seramik Sanatının Problemleri: Sergileme ve Alımlama
Problems of Abstract Ceramic Art: Exhibition and Reception Problems

Şule KURAN, Lütfü KAPLANOĞLU

Sürdürülebilir Moda Üretiminde Tasarımcının Rolü
Role of Designer in Sustainable Fashion Production

Tülay ATEŞ, Ayçin ASMA, Biğkem SÜEL

Giysi Tasarımında Drapenin Rolü: Madame Alix Gres Örneği
The Role of Drape in Clothes Design: The Example of Madame Alix

Sevim AYDİNÇ BÖLAT

Deadpan Estetikte Topografyanın Şeyleştirilmesi: Andreas Gursky
Reification of Topography in Deadpan Aesthetics: Andreas Gursky

Onur TATAR

Geleneksel Baskı Tekniklerinin Günümüz Grafik Tasarımındaki Yeri
The Place of Traditional Printing Techniques in Today’s Graphic Design

Fuat AKDENİZLİ, Engin DOĞAN, Ümay YÖRÜGEN DUYGU

Jean Delville’in Resimlerinde Ezoterik Sembollerin Kullanımı
Usage of Esoteric Symbols in Jean Delville’s Paintings

Orhan ERKAL

Mimari Çevrenin Kamuya Açık Alanlarındaki Kentsel Heykellerin Konumlandırma İlkeleri
The Location Principles of the Urban Sculpture in the Open Public Spaces of the Architectural Environment

Ferit YAZICI

Anarşizmin Estetiği
The Aesthetics of Anarchism

Sena KORKMAZ

Aydın Sanat’a Katkılar / Contributions to Aydın Sanat
Nihal BOLKOL ile “Dün-Bugün” (Söyleşi)

Sinem BUDUN GÜLAS

Aydın Art Journal 2020/11

Aydın Art Volume 6 Issue 11 DOI: 10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2020.101

Visualization of Data in the Exhibition Design of the Museum for Social and Economic Affairs
Ceren ÇALIŞKAN, Mehmet Emin KAHRAMAN

Mass Hysteria in Ritual and Discrepancy with Stage Practice
Ezel ÇAĞLAYAN

Development Process of Pre-School Kids and Its Relation to Family Attitude and Painting
Kübra Nur YAMAN BOZDEMİR

Anatolia Rock Paintings
Hülya GÜLER

The Need for Design and Social Media Design
Cengiz CEYLAN

An Analysis for the Effects of Digital Tools on Textile Pattern Design at a Graduate Program
Tülay GÜMÜŞER

İstanbul Bienali 2019: Yedinci Kıta Hakkında
Ceren ÜSTÜNEL, Sena KORKMAZ, Volkan YARICI, Ebru TOPÇU, İ̇rem KODAL, Hülya ALEMDAR, Umut BAYRAK, Sena YILDIRIR