Aydın Sanat Dergisi 2021/13

Aydın Sanat Cilt 7 Sayı 13 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2021.713  

Türkiye’de Deneysel Fotoğrafın Tarihsel Süreci 
A Historical Process of Experimental Photography in Turkey
Gökhan BİRİNCİ

Sergileme Kavramı ve Tasarımı Üzerine: 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Sergilemenin Karşılaştırılması 
On The Concept and Design of the Exhibition: A Comparison of 2-Dimensional and 3-Dimensional Exhibition
Cansın İlayda ÇETİN

Dönemine Ayrıksı Bir Yönetmen: Alp Zeki Heper ve ‘Auteur Kuram’ Çerçevesinde Eserleri
A Director Distinctive to His Period: Alp Zeki Heper and His Works within the Frame of Auteur Theory
Seda AKTAŞ

Düz Örme Teknolojisinde Spor Ayakkabı Üretim ve Tasarım Olanakları
Sports Shoe Production and Design Possibilities in Flat Knitting Technology
Nigar DEMİRTAY, Biret TAVMAN ERTUĞRUL, Çağrı ÖZTÜRK

Suratına (In-Yer-Face) Tiyatro’da Bir İletişim Şekli: Gölge ve Katarsis
A Communication Format in In-Yer-Face Theatre: Shadow and Catharsis
Ezel ÇAĞLAYAN

Othmar Pferschy’nin Türk Fotoğrafına Etkileri 
The Effec
ts of Othmar Pferschy on Turkish Photography
Işık SEZER

Özgün Baskı Resim ve Linolyum 
O
riginal Printmaking and Linoleum
Merve NEMLİOĞLU

Sanat Tarihine Geçmiş Sıra Dışı Üç Evlilik ve Bazı Çıkarımlar 
Three Uncommon Marriages and Some Outcomes
Zafer KALFA

İnternet ile Gelişen ve Değişen Radyo Kültürü: Spotify İncelemesi 
Developing and Changing Radio Culture with the Internet: Review of the Spotify
Cemal Gencer GÜRKAN