Aydın Sanat Dergisi 2022/15

Aydın Sanat Volume 8 Issue 15 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2022.815  

Devrim, Sanat Devlet İlişkisi; Meksika Duvar Resimleri Revolution, Art-State Relationship; Mexican Murals
Ayça KARACA

Mustafa Albayrak Eserleri Üzerinden Toplumsal Gerçeklik Kuramında Zaman – Mekân Algısı Perception of Time and Space in Social Reality Theory through the Works of Mustafa Albayrak
Diler ÇELİKÖRS

Jean Baudrillard ve Baştan Çıkarma Üzerine Birkaç Not A Few Notes on Jean Baudrillard and Seduction 
Ayşe YILMAZ, M. Reşat BAŞAR

Antik Yunan’da Seyirci – Performans İlişkisi Audience – Performance Relationship In Ancient Greece
İpek ÖZGÜVEN

İbsen’in Nora – Bir Bebek Evi Oyununun Monomit Kuramı ile Yorumlanması Interpretation of Ibsen’s Nora – A Doll House With Monomite Theory
Ebru ARACI

“Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe” Filminin Jeneriğinde Yer Alan Minyatürlerin İncelenmesi Investigation of Miniatures in the Title Sequence of the Movie “Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe”
Esra MERCAN

Video Kurgu Programlarında Hareketli Grafik Tasarım Kullanımı ve Örnek Bir Uygulama Motion Graphic Design and an Example Technics in Video Edition Programs
İpek Fatma ÇEVİK

Grafik Tasarımda Minimalistleştirilen Ünlü Logolar ve Amblemler ile Sık Kullanılan Fontlar Arasındaki Etkileşim Interaction Between Famous Minimalist Logos and Frequently Used Fonts in Graphic Design
Sena YILDIRIR

CGI (Computer Generated Imagery) Animasyon Tekniği ile Oluşturulan Olası Dünyaların Gerçekçiliğinin İncelenmesi Investigation of the Realism of Possible Worlds Created by CGI (Computer Generated Imagery) Animation Technique
Ebru TOPÇU

Çizgi Romandan Canlandırma Sinemasına Geçiş: Kötü Kedi Şerafettin Örneği Transition from Comic to Animated Cinema: The Case of the Bad Cat Serafettin
Umut BAYRAK

Güzel Sanatlar Liseleri 10. Sınıf “İki Boyutlu Sanat Atölye’’ Ders Kitabı’nın İçerik Açısından İncelenmesi Fine Arts High Schools 10th Class “Two-Dimensional Art Workshop” Studying The Course Book From A Content Perspective
Ayşe BİRCAN

Aydın Sanat’a Katkılar / Contributions to Aydın Sanat
Fine Arts High Schools 10th Class “Two-Dimensional Art Workshop” Studying The Course Book From A Content Perspective
A. Didem Uslu