Aydın Sanat Dergisi 2022/16

Aydın Sanat Volume 8 Issue 16 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2022.816  

Doğayı Kil Bünyede İzlemek: Seramik ve Süreç Sanatı Tracking the Nature in Clay: Ceramic and Process Art
Seyhan YILMAZ, Firdevs Müjde GÖKBEL

Anadolu Halk Sanatları ve Yazma Baskı Sanatı: Bedri Rahmi Eyüboğlu Anatolian Folk Arts and Head Scarf Printing Art: Bedri Rahmi Eyüboğlu
Hatice Akbaş Demir

Musa Güney Resimlerinde Hava, Su ve Toprak Elementlerinin Dışavurumsal Yansımaları Expressional Reflections of Air, Water and Soil Elements in Musa Güney Paintings
Tuğçe ŞENOL

Aydın Sanat’a Katkılar / Contributions to Aydın Sanat
Balkan Naci, Adnan Çoker ve Komet için…
Erkan Doğanay, Didem ERMİŞ, MEHMET REŞAT BAŞAR