Aydın Sanat Dergisi 2020/12

Aydın Sanat Cilt 6 Sayı 12 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2020.612 

Soyut Seramik Sanatının Problemleri: Sergileme ve Alımlama
Problems of Abstract Ceramic Art: Exhibition and Reception Problems

Şule KURAN, Lütfü KAPLANOĞLU

Sürdürülebilir Moda Üretiminde Tasarımcının Rolü
Role of Designer in Sustainable Fashion Production

Tülay ATEŞ, Ayçin ASMA, Biğkem SÜEL

Giysi Tasarımında Drapenin Rolü: Madame Alix Gres Örneği
The Role of Drape in Clothes Design: The Example of Madame Alix

Sevim AYDİNÇ BÖLAT

Deadpan Estetikte Topografyanın Şeyleştirilmesi: Andreas Gursky
Reification of Topography in Deadpan Aesthetics: Andreas Gursky

Onur TATAR

Geleneksel Baskı Tekniklerinin Günümüz Grafik Tasarımındaki Yeri
The Place of Traditional Printing Techniques in Today’s Graphic Design

Fuat AKDENİZLİ, Engin DOĞAN, Ümay YÖRÜGEN DUYGU

Jean Delville’in Resimlerinde Ezoterik Sembollerin Kullanımı
Usage of Esoteric Symbols in Jean Delville’s Paintings

Orhan ERKAL

Mimari Çevrenin Kamuya Açık Alanlarındaki Kentsel Heykellerin Konumlandırma İlkeleri
The Location Principles of the Urban Sculpture in the Open Public Spaces of the Architectural Environment

Ferit YAZICI

Anarşizmin Estetiği
The Aesthetics of Anarchism

Sena KORKMAZ

Aydın Sanat’a Katkılar / Contributions to Aydın Sanat
Nihal BOLKOL ile “Dün-Bugün” (Söyleşi)

Sinem BUDUN GÜLAS