Aydın Art Journal 2023/17

Aydın Sanat Volume 9 Issue 17 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2023.917  

Henrik İbsen’in Yaban Ördeği Adlı Oyununa Simon Stone’un Gözünden Bir Bakış: Baba ve Kız (2015) A View at Henrik Ibsen’s The Wild Duck from Simon Stone’s Eyes: The Daughter (2015)
Tuğrul KARANFİL

Resim Sanatında Desenin İfade Olanakları ve Özgün Kullanımı Expression Possibilities and Original Use of Drawing in Painting Art
Yusuf ŞENGÜR

18. Ve 19. Yüzyıl Batı Resim Sanatında Büyü İmgesi An Image of Magic In The 18th And 19th Century Western Painting
Çetin TEKİN, Anıl Ertok ATMACA

Deneyim Tasarımı Bağlamında Sayısal Yaratıcılığın Bugünün Tasarım Ortamına Getirdikleri The Recent History of Digital Creativity Through the Lens of User Experience Design and What It Says to Today’s Design Environment
Ziyacan BAYAR

Weaving Design Suggestions with the One-Bath Dyeing Method in the Context of Natural Dyeing With Allium Cepa L. and Natural Fiber Relations Doğal Boyama ve Doğal Lif İlişkileri Kapsamında Tek Banyoda Soğan Kabuğu ile Boyama Yöntemiyle Dokuma Tasarımı Önerileri
Sedef ACAR, Elif KURTULDU DÖNMEZ, Ecem TOSUN, Özge ÖZKAN

İran’ın Çağdaş Grafik Tasarım Analizi Contemporary Graphic Design Analysis of Iran
Fatemeh CHELANDARI

Dijital Yayınlar Grafiği Dersi Kapsamında Öğrencilerin Bölüm Projelerine Dahil Edilmesi: Uluslararası Poster Sergisi Posterist Within The Scope of The Digital Publications Graphics Course, The Students Inclusion in Department Projects: International Poster Exhibition Posterist
Amine REFİKA

Ambalaj Tasarımında Kullanılan Rengin Satın Alma Kararına Etkisi The Effect of Color Used in Packaging Design on the Purchasing Decision
Betül TANRIKULU

Aydın Sanat’a Katkılar / Contributions to Aydın Sanat
Hayalet Robotlar Zamanı
Emre ZEYTİNOĞLU