Aydın Art Journal 2023/18

Aydın Sanat Volume 9 Issue 18 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2023.918 

Cinselliğin, Aristophanes’in Kadın Mebuslar ve Lysistrata Oyunlarında Komik Öğe Olarak Kullanımı Exploring the Utilization of Sexual Innuendo as a Comedic Element in Aristophanes’ Assemblywomen and Lysistrata
Ahmet Ayaz Yılmaz, Banu Ayten Akın

Sait Maden’in Kitap Kapaklarına Tipografik Yaklaşımları Ve Aziz Nesin Kitap Kapağı Tasarımlarının İncelenmesi Typographic Approaches in Sait Maden’s Book Covers and Analysis of Aziz Nesin’s Book Cover Design
Seçil Erden

Albrecht Dürer’in Büyük Çimen Öbeği Adlı Eserine Çağdaş Bir Bakış To Albrecht Dürer’s Great Piece of Turf A Contemporary View
Gamze Yılmaz

An Analysis on the Cover Designs of yedi: Journal of Art, Design & Science Within the Context of Cover-Content Relationship Kapak-İçerik İlişkisi Bağlamında yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi’nin Kapak Tasarımları Üzerine Bir Analiz
Leyla Öğüt, Elif Kurtuldu Dönmez, Zehra Cerrahoğlu, Memet Ali Zren, Dorukhan Fırat Aktürk, Neda İsmail Atar, Işınsu Ersan Öztürk

Frida Kahlo’nun Otoportrelerinin Feminist Sanat Bağlamında İncelenmesi Examination of Frida Kahlo’s Self-Portraits in the Context of Feminist Art
Sena Burnazoğlu

Modern Çağda Düşüncenin Değişimi ve 20. Yüzyılın İlk Yarısındaki Afiş Tasarımlarına Etkileri The Change of Thought in the Modern Age and Its Effects on Poster Designs in the First Half of the 20th Century
Ali Varol Tekkoç

Osman Hamdi Bey – Osmanlı Oryantalisti mi Yoksa Hümanist Osmanlı mı? Osman Hamdi Bey – an Ottoman Orientalist or a Humanist Ottoman?
Per Bauhn, Çeviren: Fatma Fulya Tepe

Aydın Sanat’a Katkılar / Contributions to Aydın Sanat
10. Tiyatro Olimpiyatları ve Madach Projesi
Prof. Dr. Münip Melih Korukçu

Aydın Sanat’a Katkılar-2 / Contributions to Aydın Sanat
10.Tiyatro Olimpiyatları Imre Madach Projesi Konstantinopolis Sahnesi Çalışma Süreci
Öğr.Gör. Gülşah Fırıncıoğlu Yaşar