Aydın Art Journal 2021/14

Aydın Sanat Volume 7 Issue 14 DOI:  10.17932/IAU.SANAT.2015.015/2021.714  

George Grozs ve Otto Dix’in Resimlerinde Anti-Sempatik ve Karşıt Yaklaşımlar Anti-Sympathetic and Opposing Approaches in the Paintings of George Grosz and Otto Dix
Evrim ÖZESKİCİ

Sanat Tarihinde Kadın İmgesi ve Egon Schiele Eserlerinde Kadının Temsili 
Women Image in Art History and the Representation of Women in Egon Schiele’s Artworks

Gülay GÖKTAŞ

Kendinden Önceki Metinleri Bir Arşiv Olarak Kullanan Postmodern Anlatılar: Metinlerarasılık, Göstergelerarasılık, Resimlerarasılık
Postmodern Narratives Using Previous Texts as an Archive: Intertextuality, Intersemiotic, Interpicturalite 

Eda EVLİOĞLU GEZER

Mihail Şolohov’un “Ve Durgun Akardı Don” Romanında Sinematografik İmgelem
Cinematographic Imagery in Mikhail Sholokhov’s Novel “And Quiet Flows The Don

Ali Sait LİMAN

Kültürel Bellek Bağlamında Lütfü Kaplanoğlu ve Engravist 
In the Context of Cultural Memory, Lutfu Kaplanoglu and the Engravist 

Nazlı ORTAN ÖZGÜR

Retro Kavramı Bağlamında 2 Boyutlu Piksel Sanatta Estetik Algısı 
Aesthetic Perception in 2D Pixel Art in the Context of Retro Concept

Okaner OKAN

Tiyatroda Fars Tekniğinin Genel Çerçevesi
General Features of Farce Technique in Theatre

Burak AKYÜZ